Algemene voorwaarden voor Kortingenenacties.nl

Kortingenenacties.nl is de uitvoerder van het faciliterende platform voor online kortingsbonnen (verder te noemen Kortingscodes), refund acties en overige diensten van Kortingenenacties.nl. Daarbij zijn deze algemene voorwaarden voor consumenten van toepassing. Door uw aanmelding bij Kortingenenacties.nl verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord te gaan met de toepassing ervan.

Wanneer je de voorwaarden op een later moment terug wilt lezen kun je ze hier als pdf downloaden. Onder wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: Kortingenenacties.nl en overige daaraan gelieerde rechtspersonen.

Definities

Onder “consument” wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en zich bij Kortingenenacties.nl heeft aangemeld.

Onder “partner(s)” wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan de onderneming (en)die met Kortingenenacties.nl een (samenwerkings)overeenkomst heeft (of hebben) gesloten op grond waarvan de consument de producten of diensten die de betreffende onderneming(en) aanbiedt (of aanbieden) met korting op de gehanteerde prijs kan afnemen.

Een ieder die gebruikmaakt van Kortingenenacties.nl gaat akkoord met onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.
Kopen van producten en/of diensten

Kortingenenacties.nl verkoopt uitdrukkelijk geen producten. Gebruikers bestellen bij een webshop, niet bij Kortingenenacties.nl. Kortingenenacties.nl is om die reden niet aansprakelijk voor enige schade die, in welke vorm of op welke manier dan ook, is toegebracht aan de gebruiker door de aankoop van een product en / of dienst.
Onjuiste informatie

voorwaarden

Kortingenenacties.nl toont de acties van verschillende webwinkels en geeft informatie over (onder meer) levertijden en verzendkosten. Hoewel wij er alles aan doen om alleen de juiste informatie te tonen, kunnen wij niet garanderen dat elke actie ook daadwerkelijk werkt en alle weergegeven informatie correct en actueel is. Kortingenenacties.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die, in welke vorm of op welke manier dan ook, is toegebracht aan de gebruiker door het gebruik van informatie op Kortingenenacties.nl.

Intellectueel eigendom

Het Nederlands recht is van toepassing op deze website. Op de inhoud en vormgeving van de website rust auteursrecht en databankenrecht. Kortingenenacties.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik, en dus niet voor commerciële doeleinden. Kortingenenacties.nl mag op geen enkele onrechtmatige manier, of op een manier die schade kan toebrengen aan de organisatie, gebruikt worden, zulks ter beoordeling van Kortingenenacties.nl.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over Kortingenenacties.nl, of over een van de andere producten van Franke Media, dient u deze door middel van een e-mail aan ons kenbaar te maken. Wij nemen alleen klachten in behandeling die duidelijk zijn geformuleerd en waarbij volledige naam en adres gegevens worden genoemd. Klachten worden doorgaans binnen 15 werkdagen na ontvangst door ons in behandeling genomen.
Wijzigingen

Kortingenenacties.nl behoudt zich het recht voor om de hierboven genoemde voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen op elk gewenst moment te wijzigen.

[supsystic-form id=9]